Aerobik Zóna

Rozpis cvičení si môžete stiahnúť a vytlačiť z prílohy na stiahnutie tu: Rozpis cvičení


  ROZPIS CVIČENÍ
PONDELOK 12.30 - 15.15
Hokej
16.00 - 17.00
AY FLY
Števka
17.00 - 18.00
AY FLY
kurz
Zuzka
18.10 - 19.10
ENERGY JUMPING
Lucia L.
19.20 - 20.20
TRX
Michal
UTOROK 13.45 - 15.45
Plavci
Janka
  17.00 - 18.00
INTERVALOVÝ
TRÉNING
Števka
18.10 - 19.10
FUNKČNÝ TRÉNING
Dávid
19.20 - 20.20
INDOOR CYCLING
Silvia
STREDA   15.30-17.00
Zdravý chrbátik
17.10 - 18.10
JUMPING & BODYWORK
Lucia L.
18.15 - 19.15
BOSU
Zuzka
19.20 - 20.20
BODYART
Zuzka
ŠTVRTOK 13.45 - 15.45
Plavci
Janka
  17.00 - 18.00
INTERVALOVÝ
TRÉNING
Števka
18.10 - 19.10
INDOOR CYCLING
Silvia
19.20 - 20.20
TRX
Michal
PIATOK 10.00 - 11.30
Baby mama
Janka
  17.00 - 18.00
FUNKČNÝ TRÉNING
Dávid
18.10 - 19.10
MIX TRÉNING
Lucia L.
 
SOBOTA          
NEDEĽA 07.30-08.30
INDOOR CYCLING/
& BODYWORK
Silvia
    18.10 - 19.10
DEEPWORK
Lucia L.